مسابقات الکترونیکی بیشتر بدانیم با آقای داناب

  

  تاریخ شروع
1402/11/12
ساعت 08
  تاریخ پایان
1402/11/13
ساعت 20
  تاریخ اعلام نتایج
1402/11/25
ساعت 12

ـ مسابقات الکترونیکی بیشتر بدانیم با آقای داناب

دانش آموزان محترم دوره اول متوسطه (پایه هفتم، هشتم و نهم) استان یزد، مسابقات الکترونیکی بیشتر بدانیم با آقای داناب با منبع ویدئوکلیپ‌های «بیشتر بدانیم با آقای داناب» برگزار خواهد شد.دانش‌آموزان عزیز می‌توانند ویدئوکلیپ‌ها را در بالای صفحه گزینه دانش‌آموزان داناب (کلیپ‌های بیشتر بدانیم با آقای داناب) تماشا کنند و در تاریخ‌های تعیین شده در مسابقات الکترونیکی آن در بالای صفحه گزینه مسابقات داناب (مسابقات الکترونیکی بیشتر بدانیم با آقای داناب) شرکت کنند.

به 15 نفر از دانش‌آموزان برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

 

 

 »هر دانش‌آموز یک ناجی آب«