دومین سال اجرای طرح ملی گسترش سواد آبی استان یزد در سال تحصیلی 1402-1401

کارگاه آموزشی و توجیهی رابطین مناطق و مدارس طرح گسترش سواد آبی برگزار شد.

در دومین سال اجرای طرح گسترش سواد آبی استان یزد، در فاز اول این طرح، کارگاه‌های آنلاین آموزشی و توجیهی رابطین مناطق و مدارس در 14 منطقه استان یزد انجام شد. در جلسات مدیران مدارس دوره دوم متوسطه به عنوان رابطین اصلی طرح دعوت شده بودند. تمامی برنامه‌های اجرایی طرح در سال 1402-1401 توسط مدیر طرح ارائه گردید و به سوالات رابطین مدارس پاسخ داده شد.

کد خبر: 2998
  تاریخ خبر : 1401/10/17