مسابقات الکترونیکی ویدئوکلیپ اول کلاس‌های آقای داناب برگزار شد.

مسابقات الکترونیکی ویدئوکلیپ اول کلاس‌های آقای داناب در تاریخ 13 و 14 بهمن‌ماه برگزار شد.

در ششمین سال اجرای داناب، ویدئو کلیپ اول کلاس‌های آقای داناب با موضوع آب مجازی در تاریخ 1 بهمن‌ماه 1401 در تمامی مدارس دوره اول متوسطه  استان انتشار داده شد و دو هفته دانش‌آموزان فرصت داشتند که ویدئو کلیپ را تماشا  و در مسابقه الکترونیکی آن که 13 و 14 بهمن‌ماه برگزار شد.

کد خبر: 3029
  تاریخ خبر : 1401/11/17