برگزاری بازی‌های آنلاین طرح داناب در منطقه مروست

بازی‌های آنلاین طرح داناب در منطقه مروست 22 تا 28 بهمن‌ماه برگزار شد.

در ششمسن سال اجرای طرح داناب، بازی‌های آنلاین در منطقه مروست برگزار شد. در این مسابقات 60 تیم ثبت‌نام کردند. در قرعه کشی که توسط معاون آموزشی منطقه مروست انجام گرفت، 6 تیم دختر و 6 تیم پسر انتخاب شدند، تا با یکدیگر به رقابت بپردازند.

کد خبر: 3045
  تاریخ خبر : 1401/12/10