برگزاری بازی‌های آنلاین طرح داناب در منطقه زارچ

بازی‌های آنلاین طرح داناب در منطقه زارچ 6 تا 11 اسفندماه برگزار شد.

در ششمسن سال اجرای اجرای طرح داناب، بازی‌های آنلاین داناب در منطقه زارچ برگزار شد. در این مسابقات 38 تیم ثبت‌نام کردند. در قرعه کشی که توسط معاون آموزشی منطقه ابرکوه انجام گرفت، 6 تیم دختر و 4 تیم پسر انتخاب شدند تا با یکدیگر به رقابت بپردازند.

کد خبر: 3049
  تاریخ خبر : 1401/12/10