نجات آب، نجات زندگی

این داستان توسط آقای زرگرچی دانش‌آموز پایه نهم مدرسه شهید صدوقی نوشته شده است و ایشان مقام اول را در مسابقات 5 رشته داناب کسب کرده‌اند.

مطالعه کامل

نجات آب، نجات استان یزد

این داستان توسط آقای محمدشایان محمدمیرزایی دانش‌آموز پایه هفتم مدرسه نمونه اندیشه بافق نوشته شده است و ایشان مقام دوم را در مسابقات 5 رشته داناب کسب کرده‌اند.

مطالعه کامل

نجات آب، نجات یزد

این داستان توسط خانم مهلا حسن‌زاده دانش‌آموز پایه هفتم مدرسه امام حسین بارجین میبد نوشته شده است و ایشان مقام سوم را در مسابقات 5 رشته داناب کسب کرده‌اند.

مطالعه کامل